บริษัท สำนักงานกฎหมายฟาร์อีสฑ์ (ประเทศไทย) จำกัด

ขอต้อนรับท่านสู่สำนักงานกฎหมายชั้นนำและน่าเชื่อถือแห่งกรุงเทพมหานคร แม้ภูมิภาคเอเชียขณะนี้ กำลังประสบกับปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอยู่ทั่วไป อันเนื่องมาจากผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อเร็ว ๆ นี้ แต่บริษัท สำนักงานกฎหมายฟาร์อีสฑ์ (ประเทศไทย) จำกัด ก็ได้สร้างชื่อเสียงโดดเด่นในด้านความมั่นคงและความซื่อสัตย์ในวิชาชีพทางกฎหมายท่ามกลางบรรยากาศแห่งการเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ นับตั้งแต่ปีพ.ศ.2536 เป็นต้นมา สำนักงานได้อำนวยบริการให้แก่ลูกค้าทั้งไทยและต่างประเทศอย่างแข็งขัน ในด้านกฎหมายธุรกิจอย่างครบถ้วนและเป็นที่เชื่อถือของบริษัทธุรกิจและนักธุรกิจทั่วไป ปรัชญาการทำงานของสำนักงานเน้นการบริการคุณภาพเยี่ยมให้แก่ลูกค้า โดยการผสมประสานความรอบรู้และความชำนาญด้านกฎหมายเข้ากับความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น รวมทั้งความแตกต่างในภาษา และวิธีการประกอบธุรกิจในแต่ละท้องถิ่น

เพื่อเป็นการสอดคล้องและประสานกับพันธมิตรของสำนักงานซึ่งมีอยู่ทั่วทุกมุมโลก บริษัท สำนักงานกฎหมายฟาร์อีสฑ์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดให้มีบริการด้านกฎหมายซึ่งครอบคลุมการให้การปรึกษากฎหมายในทุก ๆ ด้านแก่บริษัทธุรกิจ สถาบันการเงิน และองค์กรของรัฐบาลทั้งในประเทศและต่างประเทศ ลูกค้าของสำนักงานจะได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพในทุกสาขาของกฎหมาย โดยเฉพาะในด้านที่สำนักงานมีความชำนาญเป็นพิเศษ ดังนี้

               สาระน่ารู้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  © 2000 The Far East Law Office (Thailand) Co., Ltd.